Ocena Biura Informacji Kredytowej, a możliwość uzyskania kredytu

Ocena Biura Informacji KredytowejBiuro Informacji Kredytowej posiada dane identyfikacyjne oraz wszelkie inne informacje o zobowiązaniach kredytowych poszczególnych osób, na podstawie których powstaje historia kredytowa danej osoby.

Na jej podstawie BIK wylicza ocenę punktową (scoringową) klienta. Jest ona niezmiernie ważna, gdyż od jej wysokości zależy, czy bank udzieli kredytu danej osobie.

Jeśli wszystkie kredyty zaciągnięte przez klienta zostały spłacone terminowo, uzyska on wysoką ocenę punktową. Zwiększy tym samym szanse na zaciągnięcie następnego zobowiązania. Z różnych powodów BIK może nie posiadać żadnych informacji o danej osobie, która mogła nie zaciągać wcześniej żadnych zobowiązań bądź nie udzieliła zgody na przetwarzanie swoich danych po spłacie kredytu. W takiej sytuacji ocena punktowa nie będzie naliczona.

Co obniży nam ocenę scoringową?

Istnieje wiele czynników, które składają się na poziom oceny scoringowej. Duży wpływ ma dotychczasowy sposób, w jaki dany klient spłacał bądź spłaca swoje zobowiązania (dotyczy to także limitu w ROR czy kart kredytowych). Wszelkie opóźnienia w ich spłacie, jak również każde przekroczenie limitu kredytowego skutkuje obniżeniem oceny punktowej. Im więcej posiada się kredytów, które nie są terminowo spłacane oraz im jest większa kwota oraz okres nie płacenia tych spóźnionych rat, tym ocena jest niższa. Stopień obniżki zależy też od tego, ile czasu upłynęło od ostatnich opóźnień w spłacie czy też od ostatniego przekroczenia limitu kredytowego. Jeśli komuś zależy na wysokiej ocenie scoringowej powinien mieć to wszystko na uwadze i zadbać o terminową spłatę swoich zobowiązań, a także wyrażać zgodę na przetwarzanie danych o rachunkach, które zostały już zamknięte.

Kto może zażądać naliczenia oceny punktowej?

Ocena punktowa (score) może zostać naliczona na każde życzenie banku, SKOK-u, bądź klienta. Jest przesyłana wyłącznie do tej instytucji, która o nią poprosiła. Przy każdym następnym zapytaniu, ocena punktowa będzie naliczana przez BIK od nowa. Może więc różnić się od poprzedniej, co może wynikać z dotarcia do BIK nowych informacji o kliencie. Istotne jest to, że jest naliczana w wyniku zastosowania tej samej metody, niezależnie od tego, do kogo ma trafić. Na ostateczną ocenę składa się suma punktów, które zostały zdobyte przez klienta za składowe elementy jego profilu. W przypadku oceny punktowej BIK, prezentowanej jako Raport Plus z Informacją o Ocenie Punktowej (SCORE), klient może uzyskać punkty z przedziału od 191 do 631 oraz od 1 do 5 gwiazdek.

Dlatego bardzo ważne jest, by dbać o terminowe spłaty rat kredytów, które się posiada. Warto podjąć starania, by nie dopuścić do sytuacji, w której ocena punktowa będzie się obniżała. Im wyższa będzie jej wartość, tym klient łatwiej uzyska kredyt gotówkowy lub pożyczkę. Będzie mógł tym samym liczyć na bardziej atrakcyjną ofertę, uproszczoną procedurę, jak również na szybszą decyzję kredytową.

Komentarze