Nowoczesne usługi księgowe

Usługi księgowe

Wiele firm oraz osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, decyduje się na powierzenie prowadzenia księgowości profesjonalnym biurom rachunkowym. Misją takich przedsiębiorstw jest świadczenie wysokiej jakości usług, adekwatnych do oczekiwań i wymagań współczesnych klientów.

Analizując ofertę biur rachunkowych należy zwrócić uwagę na jej kompleksowość, co przekłada się na zwiększenie grupy odbiorców.

Podstawowa oferta nadal obejmuje profesjonalne usługi księgowe, polegające na prowadzeniu ksiąg handlowych swoich klientów, ewidencjonowanie należności, naliczanie podatków oraz korygowanie ewentualnych nieścisłości w dokumentach finansowych. Kolejna sfera usług obejmuje profesjonalną obsługę kadrowo-płacową.

Biura rachunkowe zajmują się tworzeniem i prowadzeniem profesjonalnych akt osobowych pracowników. Są one zebrane w praktyczną bazę danych, która można dowolnie rozbudowywać. Biuro rachunkowe przygotuje również każdy rodzaj umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, naliczy czas pracy oraz poprowadzi ewidencję nieobecności. Usługi te warto wzbogacić również o moduł płacowy, obejmujący tworzenie list płac, gotowych do wygenerowania na żądanie konkretnego pracownika. Ponadto, biura rachunkowe wzbogaciły swoją ofertę o profesjonalne usługi doradcze oraz finansowe.

Zajmują się wiec udzielaniem porad dotyczących kwestii finansowych, w tym zakładania własnej firmy, finansowania działalności, pozyskiwania kapitału lub inwestowania posiadanych już funduszy. Do biura można zwrócić się także w momencie starania się o kredyt lub dotacje unijne i to na każdym etapie procesu przyznawania środków. Specjaliści pomogą nam przygotować wniosek kredytowy, biznesplan oraz zadbają o zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Mogą zająć się również negocjowaniem warunków umowy kredytowej.

Wiele firm decyduje się również na udanie się do banku czy urzędu z przedstawicielem biura rachunkowego. Daje im to pewność, że fachowiec należycie zajmie się wszelkimi kwestiami formalnymi. Odpowiadając na oczekiwania swoich odbiorców, biura rachunkowe wystosowały do nich ofertę przygotowywania profesjonalnych analiz finansowych, bilansów, raportów oraz prognoz na przyszłość. Pozwala to firmie na przyjrzenie się sytuacji finansowej na przestrzeni czasu, zarówno na to, co było, na stan aktualny jak i na przyszłość. Jak widać, podstawowe usługi księgowe nowoczesnych biur rachunkowych zostały wzbogacone o wiele innych propozycji, co spotyka się z aprobatą wymagających odbiorców.

Z biurem rachunkowym można współpracować na stałe, na przykład poprzez zlecenie specjalistom prowadzenia ksiąg handlowych lub tylko okazjonalnie. Wiele firm kontaktuje się z biurem wtedy, gdy zauważyło nieścisłości w księdze przychodów i rozchodów, stara się o kredyt lub chce zlecić wykonanie prognozy finansowej.

Komentarze