Nauka przez całe życie

Nauka

Na pewno wiele osób zgodzi się ze stwierdzeniem, że nie uczymy się tylko i wyłącznie w szkole. Uczymy się przez całe życie i warto o tym pamiętać.

Zdobywanie wiedzy o doskonalenie umiejętności jest niezbędne na każdym etapie życia, obojętnie czy pracujemy fizycznie czy umysłowo, czy jesteśmy pracownikami administracyjnymi czy kierownikiem działu produkcji. Stale powinniśmy dodatkowo się dokształcać.

Dziś umożliwiają nam to nowoczesne firmy szkoleniowe, oferujące ciekawe szkolenia z różnych branż: informatyki, ekonomii, prawa, medycyny czy psychologii. Właśnie te ostatnie szkolenia ostatnimi czasy wyjątkowo zyskują na popularności.

Psychologia jest tak obszerną i przydatną dziedziną wiedzy, że coraz większa ilość osób chce zgłębić jej tajniki, przynajmniej w jakimś stopniu. Szczególnie lubiane są szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji, rozwoju osobistego czy skutecznej reklamy swojej firmy. Rozwój takich umiejętności i poszerzanie wiedzy w tym zakresie jest szczególnie ważne dla osób prowadzących własną działalność lub zarządzających firmą. Profesjonalne firmy szkoleniowe organizują otwarte i zamknięte szkolenia dla klientów indywidualnych jak również firm. Szkolenia zamknięte są inaczej nazywane kursami szytymi na miarę, ponieważ są dokładnie dopasowane do potrzeb klientów. Projektowanie takiego szkolenia obejmuje kilka etapów.

Po pierwsze, jest to dokładne przeanalizowanie potrzeb i oczekiwań grupy docelowej. Gdy już je znamy, możemy przejść do etapu drugiego czyli przygotowania planu szkolenia i projektowania kursu. Dopiero trzeci etap jest fazą wdrażania projektu czyli realnego przeprowadzania szkolenia. Na tym jednak sprawa się nie kończy, ponieważ nowoczesne firmy szkoleniowe wyróżniają jeszcze etap czwarty, jakim jest ewaluacja wyników szkolenia. Te badania mają na celu ewaluację, czyli zweryfikowanie, czy szkolenie przysłużyło się celom z wcześniejszych założeń. Jest to cenna informacja zarówno dla klientów jak i samej firmy, przeprowadzającej szkolenie.

Komentarze